Muhammed Yaka


Simitçi Belediye Başkanı

Uzun zamandır fikrimizi, zihnimizi, sözümüzü ve nihayet gözümüzü meşgul eden mahalli idareler seçimine dair pek çok yazılar yazıldı ve çizildi. Bir çingene eteği gibi renkli renkli sözler, çocuk laflarında olmaya layık iddialar, hudutsuz karalamalar ve ni


Simitçi Belediye Başkanı

Uzun zamandır fikrimizi, zihnimizi, sözümüzü ve nihayet gözümüzü meşgul eden mahalli idareler seçimine dair pek çok yazılar yazıldı ve çizildi. Bir çingene eteği gibi renkli renkli sözler, çocuk laflarında olmaya layık iddialar, hudutsuz karalamalar ve nihayet ufakta bir nokta koymaya memur vaatler? Kalemimiz icabı söz denen sihirli gece yıldızını, leyle-i leylâ´da parıltılar saçan kelam memurlarına tahsis ediyor ve seçime kadar olan zaman zarfı içinde mezrufların bir tahlilini yapmak istiyoruz. Fakat yalnızca burada fazlasıyla kıymete değer olarak görüp kabul ettiğim, en farklı ve sairlerinden sadelik, doğruluk ve billûr gibi açıklık edasına boyanmakla temeyyüz eden bir belediye reisi namzedini işaret edeceğim.
Esasen bir diğer yazımızda da orasından burasından keserek birkaç kelime ile bahsimize konu ettiğimiz bu zat, bağımsız Maltepe´mizin belediye reisi olmaya karar vermiş bağımsız adayı olan Sayın Savaş Toraman beyefendidir. Takriben iki aya yakın bir maziye sahip olan seçim hazırlıkları, adayları koştura koştura eriterek farklı iddia ve temenni kalıplarına dökmüş, birinin işte iz buradadır dediğine yek-diğeri gittiğiniz yol, yol değildir serzenişinde bulunmuş, bunlardan ayrı bir diğer âdem ise es-selâm.! Avucunuzu yalarsınız! diyerek mukabele etmişse de nisanın birinde halkın şaka yaparak galipleri bir masada, mağlupları öbür masada toplayıp iddia ve sözlerin tehalüf ettiği gibi bir, üç, iki, beş ? şekerli çayları ikram edeceklerinden şüphe yoktur. Fakat burada bir yönüyle istisna olan zât-ı merkumundan bahsetmek istiyorum.
Yüzünü, rengini, sözünü ve sesini duyup görmediğim ve asla mana planında bir teraziye çıkarmadığım bu zatın, neyi ne kadar iddia ettiğini de bilmiyorum; fakat her sabah Muharrem amcanın keyifle kahvaltı etmesini temin eden, fakültesine, işine ve aşına koşan Maltepelilerin hızına bir miktar hız ve fakat mide haddine önemli bir katkı sunan bu zât, öğrendik ki fırın işletmektedir ve bir evvel söylendiği gibi burunlarımızı bir koku mûsikısine davet eden simitleri pişirmektedir. İddia ve sloganlarını halkın ortak paydası olan fırın dükkanından alan Sayın Toraman, zaman ve mekanları aşan, ciddiyet ve sadelikte ufka muvazi çizgiler çizen bir kelam ile Maltepelilere seslenir: Simit Sat Onurlu Yaşa!

Hemen altına şuranın mezunu, şunun adayı ve bunun icazetlisi yazmak yerine gayet tabiatıyla seslenmeye devam eden bu güzel halk insanı, kendisine Simitçi Başkan diyerek şimdilik gönüllerimizin yumuşak tarafını fethetmiştir. İddiaların bu derece madde planında ezilip çözüldüğü ve nâmların, müstearların ve her nevi isimciklerin dipsiz kuyulara atılarak yalnızca bir ikram gemisi olan mesleğinden ilham alan bu beyefendiyi tebrik ediyorum.

Bahr isen de katre-i nâ-çiz göster kendini sözü, Maltepe´ye armağan olsun.

 


Muhammed Yaka