Seyfullah Cihad


Müslüman olmak ve mümin kalabilmek

Öyle dehşetli bir zamandayız ki, bütün peygamberler ümmetlerini bu asrın dehşetinden sakındırmışlardır. Bu asırda her türlü istikameti muhafaza etmek zordur. Özellikle de inancı muhafaza etmek ise daha da zordur.


Müslüman olmak ve mümin kalabilmek

Öyle dehşetli bir zamandayız ki, bütün peygamberler ümmetlerini bu asrın dehşetinden sakındırmışlardır. Bu asırda her türlü istikameti muhafaza etmek zordur. Özellikle de inancı muhafaza etmek ise daha da zordur.

Yüz yıldır dehşetli bir asimilasyona maruz kalan bizler hem kültür hem örf- anane ve hem de inanç noktasında bir tükenmişliğe maruz kaldık. Bazen internette halka mikrofon tutan ve sorular soran sanal program yapan şahıs ve kuruluşlar var. Sunucu vatandaşa basit dini bazı sorular soruyor ve onlarca kişiden bir iki kişi doğru cevap verebiliyor. Hatta gençlerin çoğu surelerden subhanekeyi bile okuyamıyor.

Biz devamlı kendi kendimize, bu milletin yüzde doksan dokuzu Müslüman diyoruz. Acaba gerçekten öyle mi? Müslüman olan birisi subhanekeyi okuyamaz mı? Hem Müslümanlık öyle kolay bir şey mi? Her şeyin bir kuralı olduğu gibi Müslüman olmanın da bir kuralı ve kaidesi var. 

Öncelikle en azından zahiren Müslüman olmak için kelimeyi şahadeti lisanen ve açıkça söylemek, namaz kılmak, oruç tutmak ve zekât vermek ve hacca gitmektir. Çünkü İslam’ın yani Müslüman olmanın bunlar ilk şartıdır. Mümin olmak ise Allah’ın birliğine, kitaplara, peygamberlere, meleklere, ahiret gününe ve hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine kalben inanmaktır.

Müslüman olmak açık bir ifade ve zahiren bazı amelleri yapmayı gerektirse de mümin olmak kalben tasdik olduğu için ispatı zordur. Eğer açıkça İslami hükümlerden birini inkâr etmiyorsa.

Şimdi kendi kendimizi bir sorgulayalım. Ezbere manaları ile kaç ayet veya kaç hadis biliyoruz. Her ne kadar ayet ve sahih hadislerin tamamını bilmek mecburiyeti olmasa da ama banlara inanmak mecburiyeti vardır.

Adama siz İslami bir konu sorun, hemen, ‘bana göre şöyle veya böyle’ demeye başlar. Din sana ve bana göre değil Kur’an ve sünnete göredir. Bunlara aykırı bir şeye de din denmez. Ancak buna, şahsi kendi uydurduğu batıl bir inanç denir.

İşte bu zamanda gerçek Müslüman olmak ve mümin olmak öyle kolay bir şey değildir. Ne yazık ki çevremiz sahte Müslüman ve sahte müminlerle doludur. Rabbim bizi gerçek Müslüman ve mümin olanlardan eylesin.